Publikované články

„Dovozci mají systém na zpětný odběr autobaterií“, AUTOmakers – letní dvojčíslo 6-7/2011, časopis a zpravodajský portál pro automobilový průmysl (Automakers – Erich Handl)

 

„Solidární systém pro zpětný odběr automobilových baterií“, ODPADY – 9/2011, odborný časopis pro nakládání s odpady a životní prostředí (Economia a.s.)

 

„Zpětný odběr autobaterií je zajištěn“, Zpětný odběr, magazín společnosti ASEKOL, číslo 2/11 vyšlo 23. 12. 2011 v Praze, vychází 2× ročně, evidenční číslo MK ČR E 17603, Vydavatel: ASEKOL s.r.o.

 

„Solidární systém odběru použitých automobilových baterií “www.sda-cia.cz – 4/2012, Internetový portál Svazu dovozců automobilů

Partner sekce
FAIL (the browser should render some flash content, not this).