O povinnostech výrobců elektrozařízení


Výčet povinnosti výrobce elektrozařízení dle zákona o odpadech:

I. Nepřenositelné povinnosti

a. povinnosti při uvádění elektrozařízení na trh

b. povinnosti při označování elektrozařízení

c. povinnosti zajištění financování nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady


II. Přenositelné povinnosti (lze splnit prostřednictvím kolektivních systémů)

a. povinnosti při zajištění zpětného odběru elektrozařízení,

b. povinnosti při zajištění zpracování a využití elektroodpadů,

c. povinnosti při vedení evidence zpětného odběru elektrozařízení,

d. povinnosti při informačním zabezpečení zpětného odběru elektrozařízení,

e. povinnost zapsat se do Seznamu výrobců elektrozařízení,

f. povinnost podat roční zprávu za uplynulý kalendářní rok.

Partner sekce
FAIL (the browser should render some flash content, not this).