Úvod

Vítejte na stránkách zpětného odběru elektrozařízení, který je zajišťován v ČR v rámci kolektivních systémů dle zákona o odpadech. Pro automobilový průmysl je rozsah působnosti stávající legislativy dán § 37f a přílohou č. 7 zákona o odpadech (ve znění zákona č. 184/2014 Sb.) a přílohou 1 vyhlášky č. 352/2005 Sb. (ve znění vyhlášky č. 200/2014 Sb.). Tato internetová prezentace Vám nabízí řadu užitečných informací související s problematikou zpětného odběru elektrozařízení.


Co spadá z hlediska automobilového průmyslu pod zvláštní regulaci elektrozařízení (EEZ) a RoHS

Rozsah působnosti stávající legislativy je dán § 37f a přílohou č. 7 zákona o odpadech (ve znění zákona č. 184/2014 Sb.) a přílohou 1 vyhlášky č. 352/2005 Sb. (ve znění vyhlášky č. 200/2014 Sb.)

Pro výrobce/dovozce vozidel je podstatná ustanovení, která vyjímá z rozsahu působnosti zařízení navržená a nainstalovaná jako část jiného zařízení, které nespadá do oblasti působnosti dílu 8 zákona, jestliže mohou plnit svou funkci pouze jako součást tohoto zařízení, a navazující ustanovení, které vyjímá dopravní prostředky pro přepravu osob nebo zboží, kromě elektrických dvoustopých vozidel, pro která nebylo uděleno schválení typu podle zákona upravujícího podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích.

Elektrozařízení ve smyslu zákona, která jsou používána ve vozidlech nebo prodávána jako doplňkový sortiment při prodeji vozidel a která před i po rozšíření rozsahu působnosti zákona v roce 2018 budou spadat pod část zákona o odpadech regulující elektrozařízení, jsou zejména:

  • • Autorádia, která nejsou nedílnou součástí daného vozidla
  • • Autolednice, které nejsou nedílnou součástí daného vozidla
  • • Spotřebiče do autozapalovače (nabíječky, vysavače, kompresory, varné konvice, ohřívače lahví, odpuzovače škůdců, ventilátory)
  • • Externí GPS navigace, antiradary a kamery pro záznam jízdy
  • • Handsfree
  • • Reklamní předměty (rádia, hračky atp.)
  • • Svítidla/montážní lampy (pro zářivky nebo LED, od 2018 i pro běžné, přímo žhavené žárovky)

Více informací o kolektivním systému

25.05.2016 Vybrané ukazatele odpadového hospodářství v oblasti odpadních elektrických a elektronických zařízení za rok 2014 - odkaz: http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/odpadni_elektronicka_zarizeni_nakladani_cr/$FILE/OODP-vybrane_ukazatele_elektrozarizeni20160120.pdf, ZDROJ: MŽP ČR

15.03.2016 V roce 2014 bylo uvedeno celkem 179.327,860 tun EEZ na trh (skupiny 1-10), což bylo o 2.558,280 tun EEZ méně než v roce předchozím. Prostřednictvím zpětného odběru bylo sebráno 55.062,080 tun EEZ, prostřednictvím odděleného sběru elektroodpadů pouze 3.522,650 tun EEZ. Největší podíl na zpětném odběru EEZ měl KS ASEKOL a.s. a KS ELEKTROWIN a.s. České republice se i v roce 2014 podařilo splnit požadavek určený směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízení na minimální sběr elektrozařízení v množství 4 kg na obyvatele za rok. ZDROJ: www.mzp.cz

Archiv novinek
Partner sekce
FAIL (the browser should render some flash content, not this).